ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าทัศนะ กาญจนานันท์ ถึงบ้านนายสมหมาย (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ) หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจ่าทัศนะ กาญจนานันท์_240522_160939.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:08 ผู้เขียนโดย Admin