ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
   
 
 
 
 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdovbxywO3B1gKQ90Fr_a0eaZxRmwih18TkEyKUlELxqjrGWg/viewform

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKDjm6L4-Pc3AOn4vAT4rNZYfUkInCP-HVhAQq16blJK-tw/viewform

 
  ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธร_200622_145859.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14:53 ผู้เขียนโดย admin