ข้อมูลติดต่อสำนักงาน
     
ข้อมูลติดต่อสำนักงาน ข้อมูลติดต่อสำนักงาน
   
 
 
 
 

 

เทศบาลตำบลหมอนนาง

 

เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลหมอนนาง

อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140

โทรสาร  0 3300 1522  

โทรศัพท์  0 3300 1521  

                                             กด  1  สำนักปลัดเทศบาล

                                             กด  2  กองคลัง

                                             กด  3  กองช่าง

                                             กด  4  กองการศึกษา

                                             กด  5  กองสาธารณสุขฯ  

 

                            โทรศัพท์  08 4345 1166  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 21:04 ผู้เขียนโดย admin